Dodano płatności BTC

Pragniemy poinformować, że do naszego systemu dodano płatności BTC. Nieustannie pracujemy nad udoskonalaniem naszego produktu, ułatwieniem obsługi kryptowalut w Twoim biznesie.